STATIKA JANÍK S.R.O. - CENÍKKonzultace v kanceláři 500,-Kč / 30 min
Konzultace na stavbě, vizuální posouzení v okolí Olomouce ( do 10 km ) v délce trvání do 2 hodin 5.000,-Kč

Konzultace na stavbě, vizuální posouzení v okolí Olomouce ( do 10 km ) v délce trvání do 2 hodin

s následným vypracováním písemné Závěrečné zprávy

10.000,-Kč
Konzultace ve vzdálenějších místech s příplatkem 25 Kč/km
Statické výpočty, posouzení, projekty a pod. honorář individuálně dohodou